Kokie dokumentai reikalingi gabenant krovinius kelių transportu į ES šalis?

0
1649

Vos krovinys perduodamas vežėjui, vežėjas tampa už jį atsakingas. Todėl labai svarbu kruopščiai išnagrinėti visus krovinių gabenimui taikomus reikalavimus, o ypač – pasirūpinti reikiamais dokumentais. Pritrūkus neesminių krovinį lydinčių dokumentų, gali grėsti baudos, o jei vairuotojas nepateikia svarbiausių dokumentų, galimas net ir krovinio konfiskavimas. Tad kokiais dokumentais reikėtų pasirūpinti pirmiausia?

Kokių dokumentų reikės, lemia krovinio tipas. Dažniausiai prireikia:

  • krovinio kilmės, atitikties sertifikatų;
  • gabenant maisto prekes ar žaliavas, gyvūnus ar kt. – veterinarinių sertifikatų;
  • pakuočių sąrašų;
  • prekių eksporto arba importo deklaracijos;
  • krovinio sąskaitos;
  • TIR CARNET knygelės;
  • papildomų dokumentų ir įrašų esamuose dokumentuose gabenant pavojingus (ADR) krovinius;
  • įvairių kitų specialiųjų leidimų bei licencijų;
  • tarptautinio krovinio važtaraščio ir kt.

Pagrindinis krovinio vežimo dokumentas – važtaraštis

Pirmiausia siuntėjas ir vežėjas sudaro pervežimo sutartį. Tai labai svarbus dokumentas, tačiau dar svarbesnis – krovinio važtaraštis. Pagal važtaraštį vežėjas įpareigojamas krovinį per nurodytą laiką nurodytu adresu pristatyti gavėjui. Važtaraštis – tai pagrindinis dokumentas, patvirtinantis trišalius santykius: važtaraštį turi pasirašyti siuntėjas, vežėjas bei gavėjas. Tam tikra prasme važtaraštis yra sutartis, kurioje pateikiami visų trijų šalių rekvizitai, pateikiama informacija apie krovinio gabaritus, svorį, vertę, krovinio pakrovimo ir iškrovimo vietas, nurodoma paslaugų kaina ir kt.

Važtaraštyje gali būti ir kitų papildomų punktų. Pavyzdžiui, gabenant pavojingus krovinius, reikia nuodyti pavojingumo klasę. Vežėjo atstovai (vairuotojai) turi patikrinti, ar duomenys važtaraštyje ir realūs krovinio gabaritai, svoris, pakuotės ir kt. atitinka nurodytus šiame dokumente. Kartu su tarptautiniais – CMR – važtaraščiais reikia pateikti krovinio gabenimo instrukcijas, o išvežant prekes už ES ribų – ir muitinės procedūrų instrukcijas. CMR važtaraštis laikomas svarbiausiu dokumentu gabenant krovinius keliais, tačiau dar svarbiau ne tik turėti šį dokumentą, bet būti tinkamai jį užpildžius.

Akivaizdu, jog norint teikti krovinių pervežimo paslaugas, reikia turėti labai daug dokumentų ir leidimų. Būtent todėl populiarėja specialiose biržose užsakomos tarptautinės transporto paslaugos – tokiu atveju didžiąją dalį formalumų sutvarko vežėjai.

Tinkamai parengti ir įforminti dokumentai padeda visoms suinteresuotosioms pusėms –siuntėjui, vežėjui ir gavėjui – išvengti ginčų ir net nuostolių. Neturintiems visų reikiamų dokumentų vežėjams taikomos baudos, tad pirmasis krovinio gabenimo etapas yra dokumentų tvarkymo etapas. Jei jis įveiktas sėkmingai – vadinasi, atlikta pusė darbo.