Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba nepritarė Slengių kaimo prijungimui prie Klaipėdos miesto

Vytautas Grubliauskas Klaipėdos miesto meras.

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba spalio 25 d. Tarybos posėdyje vieningai nepritarė dalies slengiškių norui keisti rajono ribas prijungiant Slengių gyvenvietę prie Klaipėdos miesto.

Tarybos nariai nusprendė, kad rajonas neatsisakys 270 ha teritorijos, į kurią per pastaruosius metus investuota daugybė lėšų, ir 800 rajono gyventojų, kuriems, prisijungus prie Klaipėdos miesto, padidėtų mokesčiai.

Klaipėdos mieste ženkliai didesnė žemės mokesčio suma, skiriasi ir rinkliavos už atliekų surinkimą dydis. Prognozuojama, kad 2019 metais žemės mokesčio sumos skirsis taip: Klaipėdos mieste už 1ha žemės ūkio paskirties sklypą reikės mokėti 34,5 Eur, o Klaipėdos rajone – 6,1 Eur; už 15 arų ploto gyvenamųjų teritorijų sklypą Klaipėdos mieste reikės mokėti 77 Eur, o Klaipėdos rajone – 19,1 Eur; už 1 arą komercinės paskirties žemės Klaipėdos mieste reikės mokėti 8,2 Eur, o Klaipėdos rajone – 1,1 Eur; itin ženkliai skiriasi mokestis už pramonės ir sandėliavimo teritorijas – už 1 ha tokios paskirties žemės Klaipėdos mieste reikės mokėti 461,3 Eur, o Klaipėdos rajone – tik 66,5 Eur!

Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą Klaipėdos rajone beveik 2 kartus mažesnė nei Klaipėdos mieste. Individualiems namams Klaipėdos mieste metinės vietinės rinkliavos dydis yra 82 Eur, kai tuo tarpu Klaipėdos rajone – 43,6 Eur. Taip pat Klaipėdos miestas neturi technikos, kuria sūriu vandeniu laistomi žvyrkeliai. Gyventojams, prisijungus prie Klaipėdos miesto, reikėtų šią paslaugą pirkti patiems.

Klaipėdos rajono savivaldybė į Sendvario seniūniją, tuo pačiu ir į Slengių kaimą, investuoja nemažas lėšas: šiemet atidarytas naujas Savivaldybės biudžeto lėšomis pastatytas 74 vietų vaikų darželis, kurio vertė daugiau kaip 655 tūkst. eurų, panaši suma šiemet skirta ir Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro išlaikymui, 60 tūkst. eurų Savivaldybės taryba skyrė Slengių tikintiesiems – bažnyčios statybai, 2018 m. Slengiuose Lietaus g. stiprinta skalda, tam kartu su greideriavimu išleista apie 1,2 tūkst. eurų, Slengių kelių priežiūrai išleista 2,5 tūkst. eurų, 17 tūkst. eurų skirta daugiafunkcio centro Slengiuose statybos viešos ir privačios partnerystės būdu dokumentacijos parengimui. Skiriamos lėšos ir Slengių kapinių priežiūrai, žaliųjų plotų šienavimui, apšvietimui ir pan. Klaipėdos rajono savivaldybė šiuo metu ieško sklypo tinkamo daugiafunkcio centro Slengiuose statybai: centre būtų užtikrintas iki 400 ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ugdymas bei reikiama ugdymo infrastruktūra. Taip pat būtų įrengta vaikams ir seniūnijos gyventojams reikalinga bent 500 kv. m universali sporto salė bei infrastruktūra ir 200 kv. m kultūros ir bendruomenės veikloms pritaikytos patalpos su infrastruktūra.

Klaipėdos rajono savivaldybė taip pat subsidijuoja visus maršrutus miesto autobusais, kurie užtikrina sklandų rajono gyventojų susisiekimą su Klaipėda. Iš 9 maršrutų net 7 vyksta į Sendvario seniūnijos, taip pat ir Slengių, gyvenvietes, dalyje jų galima už kelionę susimokėti elektroniniais bilietais. Rajono savivaldybė subsidijuoja visus Klaipėdos keleivinio transporto maršrutus, kurie vyksta į rajono teritorijas. Klaipėdos keleiviniam transportui Savivaldybė šiemet skyrė apie 92 tūkst. eurų.

Slengių gyventojai neturėtų susidurti su problemomis ir dėl ugdymo įstaigų. Klaipėdos rajono savivaldybė yra pasirašiusi sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybe, kuria patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų, ugdomų Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ūkio išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas. Už vieną vaiko lankytą dieną Klaipėdos rajono savivaldybė Klaipėdos miesto savivaldybei moka 5,90 eurų ūkio lėšų. Tam, kad būtų galima patekti į miesto darželius, nebūtina deklaruoti gyvenamosios vietos mieste, pakanka kreiptis į rajono Švietimo skyrių, kur bus išrašytas siuntimas į miesto ugdymo įstaigas. Taip pat rajono savivaldybė tėvams, kurie pageidauja leisti vaikus į privačius darželius, įsikūrusius Klaipėdos rajone, kompensuoja mokestį įstaigai 150 Eur/mėn., o Klaipėdos mieste – 100 Eur/mėn.

Sendvario seniūnijoje gyvena apie 10 tūkst., o Slengiuose – 800 gyventojų. Iš viso visai Sendvario seniūnijai Klaipėdos rajono savivaldybė šiemet planuoja skirti apie 1,3 mln. eurų. Savivaldybė kryptingai dirba, kad gyvenimo kokybė augtų ne tik Slengiuose, bet ir visoje Sendvario seniūnijoje, visame rajone. Planuojami nauji projektai, ruošiamasi statyti naujas ugdymo įstaigas, projektuojami keliai.

Prieš beveik 20 metų prie Klaipėdos miesto buvo prijungtas Tauralaukis, kuriame gyvenimo sąlygos per tiek metų beveik nepasikeitė. Kviečiame Slengių gyventojus domėtis rajonu, planuojamais ir vykdomais projektais bei gerai apsvarstyti savo sprendimą, ar verta prisijungti prie Klaipėdos miesto, kurį galėsite pareikšti lapkričio mėnesį Vidaus reikalų ministerijos organizuojamoje apklausoje (tikslią apklausos datą artimiausiu metu paskelbs Vidaus reikalų ministerija).

Klaipėdos rajono savivaldybės informacija

(Visited 16 times, 1 visits today)
123456