Ką daryti, jei manote, kad šilumos tiekėjas netinkamai skirsto pastate suvartojamą šilumą?

0
81

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Lazdijų šiluma“ ginčą, konstatavo, kad šilumos tiekėjas netinkamai atlieka pastate suvartojamos šilumos paskirstymą ir įpareigojo taikyti faktinę pastato situaciją atitinkantį šilumos paskirstymo metodą bei iš naujo perskirstyti šilumą už ankstesnį laikotarpį, grąžinant permoką vartotojui.

VKEKK pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad UAB „Lazdijų šiluma“ pastate suvartojamą šilumą skirsto pagal VKEKK rekomenduojamą Metodą Nr. 4 kartu su Metodu Nr. 5, tačiau pastarasis metodas neturėtų būti taikomas, kadangi pastate nėra teisėtai nuo centralizuotos šildymo sistemos atjungtų patalpų.

VKEKK, išnagrinėjusi faktines aplinkybes, pritarė vartotojo reikalavimams ir įpareigojo UAB „Lazdijų šiluma“ taikyti faktinę pastato situaciją atitinkantį šilumos paskirstymo metodą, t. y. paskirstyti šilumos energiją visiems pastato butams ir kitų patalpų savininkams. Šilumos tiekėjas nepagrįstai taikė šilumos paskirstymo metodą, išskirdamas šilumos kiekį bendrosioms reikmėms, nes šiam metodui taikyti būtina sąlyga, jog pastate yra teisėtai nuo centralizuotos šildymo sistemos atjungtos patalpos, o šiuo atveju patalpų atjungimo teisėtumo teismas nepripažino, nes nebuvo įvykdyti visi reikalavimai ir šilumos tiekėjas šias aplinkybes žinojo.

Atitinkamai UAB „Lazdijų šiluma“ privalės iš naujo atlikti šilumos perskirstymą nuo 2007 m. liepos mėn., taikydama tinkamą šilumos paskirstymo metodą, ir grąžinti vartotojui susidariusią permoką.

Aistė Griškonytė
Veiklos valdymo skyriaus patarėja
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija